Brev från Nowali of Sweden till återförsäljare av Nowali

From och med Juli 2010 kommer varumärket Nowali att designas, utvecklas, säljas och marknadsföras av Nowali of Sweden AB. Förändringen är ett resultat av arbetet med renodla verksamheten i Cansocks och samtidigt skapa förutsättningar för att utveckla Nowali till ett stolt svenskt varumärke för barn på den globala marknaden.

Under hösten händer mycket. Vad gäller Nowali har vi renodlat och utvecklat sortimentet. Vi har tagit fram ny logotype och nya förpackningslösnigar. Arbetet med att utveckla nytt butiksmaterial pågår och kommer att lanseras successivt under hösten. Ny hemsida publiceras under sommaren. www.nowali.se

Under hösten ser vi också över hela vårt sälj- marknadsförings- order- och distributionssytem. Vi kommer kontinuerligt att hålla er uppdaterade om utvecklingen. Tills vidare kommer vi i första hand att kommunicera via mail. Nyheter publicerar vi också kontinuerlig på vår hemsida www.nowaliofsweden.se. På vår hemsida hittar ni också produktkatalog för Nowali och PDF-format under rubriken ”För återförsäljare”

Order kan ringas in på nummer 0321-53 21 13, faxas på 0321-53 21 25 eller mailas till mona.ranfalk@nowaliofsweden.se. Från och med 1/8 sänker vi också fraktfrigränsen till 2.500:- SEK.

När det gäller Laban och Pippkollektionerna ligger dom kvar på CanSocks. Kontaktperson där är Catarina. Hon nås bäst på telefon 0321-53 21 21, fax 0321-53 21 27 eller på mail catarina@cansocks.se

Vi ser fram emot en spännade höst!

Med vänliga sommarhälsningar från

Nowali of Sweden